Podmínky použití

Předmět a podmínky použití


www.iElza.cz je vlastněn ELEU TRADE LTD, společnost založená podle zákonů Bulharské republiky, UIC: 93899C, e-mailovou [email protected]


Smluvními stranami této smlouvy jsou ELEU TRADE LTD na jedné straně a všichni uživatelé, kteří navštívili webovou stránku www.www.iElza.cz


Prostřednictvím jakékoliv akce aktivní nebo pasivní a po odeslání webové stránky www.www.iElza.cz do vašeho prohlížeče souhlasíte s obecnými podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte s obecnými podmínkami používání, nepoužívejte prosím naše webové stránky.


ELEU TRADE LTD si vyhrazuje právo provádět změny kdykoli na naší webové stránce www.www.iElza.cz, stejně jako v Podmínkách použití bez dalšího upozornění. Důležité a podstatné změny budou zveřejněny nejvhodnějším způsobem.


Cookies
Když navštívíte www.www.iElza.cz, oznámíme vám, že používáme soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami cookies. Zpráva o připomenutí, že webové stránky používají soubory cookie, se zobrazí na displeji, dokud nepotvrdíte, že souhlasíte s podmínkami.
Soukromí
Společnost DELEU TRADE LTD vynakládá potřebnou péči a úsilí a odpovídá za ochranu osobních údajů uživatele. Všechna opatření přijatá k ochraně jsou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a společnost ELEU TRADE LTD je registrována u Komise pro ochranu osobních údajů.


Máme právo shromažďovat a zpracovávat základní údaje o vás, zachováváte si právo odvolat svůj souhlas nebo zrušit registraci. Vaše hlavní údaje použijeme:


- jméno a příjmení, e-mail, pohlaví, datum narození, fakturační adresu, dodací adresu a telefonní číslo;
- podrobnosti transakce (bankovní informace, informace o debetních a platebních kartách atd.);
- Informace, které nám poskytnete, když s námi komunikujete elektronicky, telefonicky nebo jiným typem komunikace;
- Informace, které poskytnete při účasti na hrách, hrách a anketách;
- Zvukové záznamy telefonických rozhovorů s naším zákaznickým servisem
ELEU TRADE LTD zavazuje, že nebude zveřejňovat žádné osobní údaje o uživateli a neposkytují shromážděné informace třetím stranám - jednotlivci, podniky a orgány veřejné správy, s výjimkou:


- uživatel výslovně získal souhlas při registraci nebo v pozdější fázi;
- Informace požadují úředníci a orgány státní správy, které jsou podle stávajících právních předpisů oprávněny požadovat a shromažďovat tyto informace v souladu se zákonnými postupy;
- Jiné případy uvedené v zákoně
Registrací na www.pazaruvai.bg musíte mít ve svém profilu na pazaruvai.bg, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest nebo kdekoliv jinde v kyberprostoru, nebo oznámila svůj e-mailovou adresu, které mají být zaslány k němu osobní, reklamní nebo jiné obchodní sdělení od společnosti ELEU TRADE LTD.


Společnost ELEU TRADE LTD má kdykoli právo požadovat, abyste legitimizovali a ověřili pravost osobních údajů deklarovaných při registraci.


Registrace, zrušení registrace a používání
Chcete-li naše webové stránky www.www.iElza.cz muset zadat vámi zvolené jméno a heslo, nebo jít jeden ze dvou forem pořadí ( „Quick objednávku“ a „Přidat do košíku“), který je přesvědčen, že vás jste přijali obecné podmínky;


Jméno a heslo pro přístup k vašemu profilu www.www.iElza.cz jsou definovány vámi;


Tím, že se zaregistrujete pro vás, vytvoříte osobní účet, který zaregistruje každý nákup a umožní vám sledovat historii nákupů online.


Registrace může být kdykoliv zrušena na základě Vaší žádosti nebo dle uvážení společnosti ELEU TRADE LTD v případech stanovených ve Všeobecných podmínkách použití.


Vyhrazujeme si právo omezit přístup na naše webové stránky www.www.iElza.cz nebo jeho části návštěvníkům, kteří se s námi zaregistrovali.


Nemusíte mít s námi více než jeden uživatelský účet. Nesprávně můžete vytvářet další registrační účty pro zneužití nebo se předávat jinému uživateli.


Můžete být požádáni o poskytnutí identifikačních údajů, přístup k omezeným částem našich webových stránek.


Musíte mít registraci, heslo a další bezpečnostní informace a neměli byste je nikomu informovat. Nejsme zodpovědní za jakékoli použití, zveřejnění nebo ztrátu těchto údajů. Musíte nás okamžitě informovat, pokud vaše osobní údaje získaly třetí strany a vysvětlit nám okolnosti, za kterých se to stalo.


Návrat / odmítnutí odpovědnosti za produkt a záruky


Návrat / odmítnutí odpovědnosti za produkt a záruky
Doba odmítnutí:


- Máte zákonné právo zrušit smlouvu nebo smlouvu do 14 dnů bez jakéhokoli důvodu. Aby bylo možné dodržet lhůtu pro odstoupení od smlouvy, postačí před odesláním zprávy nebo odvolání před uplynutím lhůty pro odstoupení. Lehota na odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů po datu doručení, tj. Dni, kdy jste vy nebo třetí osoba (nedoručená zásilka) přijala a fyzicky vlastní produkt;
Výkon práva na odstoupení od smlouvy


Musíte nám oznámit své odmítnutí poskytnout vám odmítnutí jednoznačným prohlášením. Máte jednu z následujících možností:


- Dejte nám vědět telefonem;
- Řekněte nám e-mailem;
- Vraťte zásilku s vyplněným návratovým formulářem, aniž byste potřebovali od vás volání nebo zprávu;
Nemůžete zásilku odmítnout / vrátit za následujících podmínek:
- personalizované nebo renovované výrobky podle vašeho uvážení;
- jste si zakoupili výrobky, které se nemohou vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů a které byly vytištěny po dodání (spodní prádlo a plavky);
Náhrady:
- Náhrady se provádějí pouze bankovním převodem a po řádném vrácení;
- Kurýrní poplatky nebudou vráceny, s výjimkou individuálních případů dle uvážení konzultantů na www.www.iElza.cz;
- ELEU TRADE LTD sro si vyhrazuje právo odmítnout vrácení částky, dokud se zobrazí položku zpět, nebo neposkytují nám dokazatesltva k odeslání;
- Náhrada bankovním převodem je provedena do 30 dnů v souladu s právními předpisy Bulharské republiky;
- Jste povinni odeslat produkty zpět na adresu (popsanou ve formuláři pro vrácení) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nám o svém odmítnutí obdrželi oznámení. Uzávěrka bude považována za splněnou, pokud nám pošlete svůj produkt do 14 dnů;
- Náklady na vrácení výrobku platí vám;
- Jste zodpovědní za stav a sníženou hodnotu produktů v důsledku jejich použití, které jsou jiné než nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a typu výrobků.
Práva a povinnosti stran:
Práva a povinnosti www.www.iElza.cz:
Na stránkách www.www.iElza.cz jsme odhodláni dodat Vám dobré zboží, rozbalené a nové továrny.


Na adrese www.www.iElza.cz se zavazujeme k dodání požadovaných zásilek 24 až 48 hodin po objednávce, s výjimkou případů, kdy nevzniká vyšší moc.


Na adrese www.www.iElza.cz se zavazujeme, že Vás budeme informovat o jakékoli změně nebo zpoždění požadovaných položek.


Na www.www.iElza.cz si vyhrazujeme právo na změnu cen, způsobů platby, způsobů doručení a návrhu stránek bez předchozího upozornění. V technické chyby v informačním publukuvaneto ELEU TRADE LTD má právo odmítnout plnění smlouvy a nedluží kompenzace v žádném případě k uživateli.


DELEU TRADE LTD neodpovídá za zásoby některých produktů, a v případě zpoždění při přepravě z důvodu nedostupnosti nevyřízenými dovozu, dodávky, nové dávky nebo opožděné dodání, které nám dovozce nebo výrobce výrobku .


Práva a povinnosti kupujícího:
Musíte nám poskytnout aktuální informace o doručení: jméno, adresu, kontaktní telefonní číslo.


Přijímat zboží podle pravidel ELEU TRADE LTD a ECONT EXPRESS.


Máte právo být informováni o stavu objednávky.


Nesmíte kopírovat, distribuovat, upravovat, publikovat ani jinak používat obsah webové stránky bez výslovného písemného souhlasu www.www.iElza.cz.


Musíte důkladně zkontrolovat zásilku, kterou jste obdrželi, a upozornit vás na případné nesrovnalosti mezi zbožím a objednaným zbožím.


Jste povinen informovat ELEU TRADE LTD v případě jakékoliv nesrovnalosti v přijatém předmětu do konce dne jeho přijetí.


Další podmínky
ELEU TRADE LTD si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky doplnit nebo doplnit jednostranně bez oznámení Uživateli.


Strany prohlašují, že pokud se některá z těchto podmínek v těchto podmínkách ukáže jako neplatná, nebude to mít za následek neplatnost smlouvy nebo jejích ostatních částí. Neplatná klauzule bude nahrazena závaznými pravidly.


Všechny propagační akce na www.www.iElza.cz jsou pro každý produkt individuální a společnost ELEU TRADE LTD si vyhrazuje právo změnit podmínky propagace.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky mohou kdykoli změnit ELEU TRADE LTD