Ochrana osobních údajů

ELEU TRADE LTD. vykonává svou činnost na základě zákona o ochraně osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu tyto údaje.

ELEU TRADE LTD. shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 nařízení 2016/679 a na základě:

o Váš výslovný souhlas s klientem;

o plnit závazky společnosti ELEU TRADE LTD. na základě smlouvy s vámi;

o právní povinnost, která se vztahuje na společnost ELEU TRADE LTD EOOD;

o pro oprávněné zájmy ELEU TRADE LTD EOOD nebo třetí strany.

ELEU TRADE LTD. shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli pro plnění smluvních závazků, včetně těchto cílů - účetnictví a obchodním poskytování smluvního plnění, ochraně bezpečnosti informací.

Společnost ELEU TRADE LTD při zpracování vašich dat dodržuje následující zásady:

o Zákonnost, dobrá víra a transparentnost;

o Relevance při zpracování cílů a minimalizaci sběru dat;

o přesnost a včasnost údajů;

o Integrovanost a důvěrnost zpracování vašich osobních údajů;

o Zajistit odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů.

ELEU TRADE LTD lze zpracovávat a ukládat vaše osobní údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů - plnění svých závazků vůči Národní inkasního místa, ministerstvo vnitra a dalších státních a obecních úřadů.

ELEU TRADE LTD sro poskytuje následující operace s vašimi osobními údaji pro tyto účely:

o Vytvoření účtu služby - pro identifikaci a poskytování služby;

o zpracování plateb a účetnictví - za účelem umožnění plateb a vedení účetnictví;

o zpracování objednávek - objednání a dodání zboží z našeho e-shopu.

ELEU TRADE LTD sro zpracovává osobní údaje všech návštěvníků - registrovaných uživatelů a bez registrace, a to: jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailu, IP adresa, atd., Které jsou shromažďovány pro identifikaci. Proces, stejně jako informace vztahující se k platbě a vybrané způsoby placení za účelem podnikání a účetnictví a další údaje nezbytné pro splnění závazků vyplývajících ze smlouvy.

ELEU TRADE LTD. nesbírá a proces specifický (citlivé), osobní údaje týkající se údajů, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdraví nebo údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Společnost ELEU TRADE LTD. ukládá vaše osobní údaje, pokud mají důvod k jejich uložení. Pak ELEU TRADE LTD náležitá péče odstranit a zničit všechny své údaje bez zbytečného odkladu.

ELEU TRADE LTD vás upozorní v případě, že lhůta pro uchovávání údajů je třeba rozšířit tak, aby byly splněny cíle, plnění smlouvy, aby se oprávněných zájmů správce nebo jiné osoby.

ELEU TRADE LTD. může podle vlastního uvážení přenést část nebo všechny ze svých osobních údajů zpracování osobních danniza cílů ke zpracování v souladu s požadavky nařízení (EU) 2016/679.Vaše práva na shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů

Právo na přístup

Máte právo požadovat a přijímat od ELEU TRADE LTD potvrzení, že zpracování osobních údajů v souvislosti s vámi.

Máte právo na přístup ke svým datům, jakož i informace týkající se sběru, zpracování a uchovávání vašich osobních údajů.

ELEU TRADE LTD poskytuje na požádání kopii svých osobních údajů zpracovávaných v elektronické nebo jinou vhodnou formou.

Právo na opravu nebo dokončení

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

Možná se ptáte ELEU TRADE LTD odstraněním související osobní údaje a ELEU TRADE LTD. má povinnost jejich odstranění bez zbytečného odkladu, pokud existuje některý z následujících důvodů:

o osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo zpracovávány;

o Můžete odvolat svůj souhlas v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu, a žádný jiný právní základ pro zpracování;

o Vaše osobní údaje byly pozměněny;

O osobní údaje musí být odstraněny, aby se v souladu se zákonnou povinností podle právních předpisů EU nebo právních předpisů členského státu, který se vztahuje na správce;

ELEU TRADE LTD není nutné mazat své osobní údaje, pokud jsou uloženy a zpracovávány:
Vaše práva v rozporu s bezpečností vašich osobních údajů

Pokud ELEU TRADE LTD prokázat porušení bezpečnosti vašich osobních údajů, které mohou představovat vysoké riziko vašich práv a svobod budou oznámeny bez zbytečného odkladu porušení a opatření, která byla nebo mají být přijata.

ELEU TRADE LTD. není povinen vás informovat v případě, že přijali vhodná technická a organizační opatření k ochraně údajů, jichž se narušení bezpečnosti nebo následně přijata opatření, aby zajistily, že porušení nevede k vyššímu riziku práv vy.

Právo na ochranu

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů v příslušném orgánu dohledu nebo soudní přezkum.Poskytnutím svých osobních údajů třetím stranám

ELEU TRADE LTD. může podle vlastního uvážení přenést část nebo všechny ze svých osobních údajů zpracování osobních danniza cílů ke zpracování v souladu s požadavky nařízení (EU) 2016/679.

ELEU TRADE LTD. nepovoluje použití neprodává, nepopisuje nebo sdílet osobní informace o vás s ostatními nebo nepříbuznými společnostmi, které jsou vyžadovány pro vás poskytnout své požadovaných služeb a pokud jste za předpokladu, svolení.

Tato ochrana dat politika se vztahuje pouze na internetové stránky provozované a vlastněné ELEU TRADE LTD. To neplatí pro odkazy na jiné webové stránky a shromážděných údajů třetími stranami, které spravují jiné stránky používají „cookies“ k nim.

Pro zpracování osobních dat a poskytování služeb ELEU TRADE LTD mohou poskytovat údaje na důvěryhodnými partnery, kteří pracují o postoupení podle ELEU TRADE LTD na základě smluvních vztahů a na základě důvěrných dohod. Tyto společnosti mohou používat tyto informace k tomu, aby ELEU TRADE LTD k doručování reklamy na své klienty. Tyto společnosti samotné nemají právo na tyto informace sdílet.

Pokud si nepřejete ELEU TRADE LTD odeslat informace k jednomu z důvěryhodných partnerů může odvolat svůj souhlas ZDE.Bezpečnostní opatření a ochrana

ELEU TRADE LTD přijmout technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně údajů spravované námi proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalovány v souladu s technologickým vývojem.

ELEU TRADE LTD používat technické prostředky k ochraně osobních údajů související s pořízením nebo změně neoprávněnými osobami, k nimž patří:

A) bezpečnostní SSL certifikát, který šifruje spojení mezi místem a terminálem.

B) chránit databázi před neoprávněným přístupem.

B) antivirové programy a programy na ochranu před neoprávněným přístupem.

D) ochranu klientských účtů s uživatelským jménem a heslem.

ELEU TRADE LTD sro je v procesu technologického rozvoje, které umožní anonymizace osobních údajů. Anonymizace znamená, že osobní údaje kupujícího (jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, IP adresa) budou nahrazeny trvale označen GDPR-DD-MM-YYYY.Kontaktovat správce a inspektora ochrany osobních údajů:

Jméno správce údajů:

ELEU TRADE LTD., UIC / BULSTAT: 93899C